Monday, October 26, 2009

Бясалгал хийх учир шалтгаан1

Бясалгал хийх нь сэтгэлийг тогтвортой хатуужил тэвчээртэй болгох бөгөөд ингэснээр амарлингуй тайван хүлээцтэй болно.Оюун ухаан хөгжсөнөөр эмх цэгцтэй сэтгэн бодох ба сэтгэхүйн ерөнхий чадвар нэмэгдэнэ.Эдгээр үр дүн нь ерөнхий гарах үр дүн юм.Бодлын орноо нэгэн үзүүрт тогтоон барьж бясалгал үйлдэхэд суудлыг зөв зохистой бэлтгэх,биеийг зөв байрлуулах нь маш чухал.

No comments:

Post a Comment