Sunday, October 25, 2009

Бусад эрсдэл

Арилжааны банкууд нь ашгаа нэмэгдүүлэх үүднээс хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагаа явуулдаг бөгөөд энэхүү үйл ажиллагаанаас нэмэлт уламжлалт эрсдэлийг өөртөө хүлээдэг. Энэ нь янз бүрийн санхүүгийн зах зээлийн үйл ажиллагаатай холбоотой эрсдэлүүд байдаг.

No comments:

Post a Comment