Sunday, October 25, 2009

Япончууд хэр эх оронч вэ?

Япон нь үндсэн хуулиндаа армигүй байх, бусад улсад дайн зарлахгүй гэж тогтоосон учраас япончуудын дахин шүтэж бүхнээ зориулж ирсэн эзэн хаан нь эрх мэдэлгүй, бэлгэ тэмдгийн чанартай болж хэт үндсэрхэг үзэл бодлыг буруутгах хандлага нийгэмд үүсжээ. Япон бол амьдрах орчин нийгмийн дэд бүтэц боловсронгуй хөгжсөн улс билээ. Тийм учир юугаар ч дутахгүй амьдарч чаддаг иргэдийн хувьд, эх орны төлөө гэхээс илүү " санаа амар амьдарч чаддаг" гэдэг үзэл бодлоор эх орондоо хандах болжээ.

No comments:

Post a Comment