Sunday, October 25, 2009

Япон........

бол 1868 онд эхэлсэн Мэйжигийн шинэчлэлээр Азийн орнуудаас бараг цорын ганцаар барууны маягийн үндэстэн-улсыг амжилттай байгуулж, модернизацын нэг загвар болж чадсан орон. Чингээд 20-р зууны дунд үед Хятадыг залгих цаашлаад Азид ноёлох гэсэн эх газарт хандах идэвхтэй бодлогоос болж АНУ-тай дайтан ялагдсан ба үнс нурман дээрээс дахин өндийж, эдүгээ эдийн засгийн их гүрэн болоод байгаа улс.

No comments:

Post a Comment