Sunday, October 25, 2009

Япончууд...

том саруулхан гэртэй байсан ч гэр орныхоо өрөө тасалгаануудыг танилцуулдаггүй. Айлд ороод гэр орны эд хогшил, чимэглэл, зураг зэргийг магтаж болох боловч хэтрүүлбэл эзэн нь эвгүй байдалд ордог. Япон айлд зочилж байх үед эзэд нь яаруулахгүй байсан ч их удах хэрэггүй.Зочилсон айлын хүмүүст 2-3 хоногтоо багтаад баярласан талархсан тухайгаа утас, и-мэйл эсвэл шуудангаар мэдэгддэг ёс заншилтай.

No comments:

Post a Comment