Sunday, October 25, 2009

Цондоолой Цүндээлэй хоёр

Бага насны хүүхдүүдэд зориулан гаргасан энэ бүтээл нийт таван цувралтай. Хүүхдийг бага наснаас нь Монгол ахиутай танилцуулж, байшаль амьтныг хайрлах үзэлд сурган, найз нөхдийн нандин холбоог харуулсан энэхүү комикс номыг авъяаслаг зураядын гайхамшигтай зургуудаар баяжуулсан нь нзд салахын аргагүй болжээ.

No comments:

Post a Comment