Sunday, October 25, 2009

Агуу Александр

Хамгийн анх сэтгэл зүйн дайралтыг туршсан хүн бол Македоны Александр хаан юм. Тэрбээр хүмүүсийн оюун ухаанаар хэрхэн тоглож болохыг, тэр нь хэр үр дүнд хүрдэгийг харуулсан юм. Александр Македоны эзэнт гүрний ороо бусгаа байдлыг сэтгэл зүйн даралт хийн цэгцэлж, Шинэ Македоны төрөөс урвасан хүмүүстэй тэмцсэн түүхтэй.Мөн хот бүрт Грекийн соёлыг түгээж, түүнийг сурталчлах ажлыг зохион байгуулжээ.

No comments:

Post a Comment