Sunday, October 25, 2009

Япон айлд зочлох

Япончууд гэртээ хүн урих нь дэлхийн бусад олон орны хүмүүстэй харьцуулахад ховор. Япон айлд уригдсан бол сахиж баримтлах ёс заншил гэж бий. Нэн түрүүнд гарын бэлэг бэлдэж очих нь зүйтэй. Энэ нь цэвэр боодол савтай байх хэрэгтэй. Япончууд бэлэглэх зүйлийн гаднах баглаа боодолд, доторхоос нь илүү ач холбогдол өгдөг.Гадуур хувцсаа үүдээр орохын өмнө тайлаад гартаа барих нь зүйтэй.

No comments:

Post a Comment