Sunday, October 25, 2009

Нэрийн хуудастай......

байх нь Япончуудын дунд түгээмэл бөгөөд чухал. Албан ажил хийдэггүй байсан ч бүх хүмүүс нэрийн хуудастай байдаг. Харьцаж байгаа хүнийхээ нэрийн хуудсыг аваад түүнийг хэдэн хором хүндэтгэлтэйгээр, анхааралтай уншдаг журамтай.Хамгийн гол нь хуудсыг хамаагүй аль тааралдсан халаасанд хийж болохгүй, зориулалтын саванд хийнэ, тийм сав байхгүй тохиолдолд пиджакныхаа дотор халаасанд хийнэ.

No comments:

Post a Comment