Sunday, October 25, 2009

Бөхийх, мэндчилэх ёс

Бөхийх заншил нь Японы соёл, хүмүүсийн бие биетэйгээ харилцан мэндчилэх чухал хэсэг юм. үүнд албан ёсны болон энгийн гэсэн хоёр төрөл байдаг. Тухайн хүндээ хэр их хүндэтгэл үзүүлж байгаагаас хамаарч бөхийх хэмжээ, хугацаа нь өөр. Жишээ нь: өндөр албан тушаалын хүнтэй мэндчилэх, ямар нэгэн байгууллагын хариуцлагатай хүмүүс албан ёсоор уучлалт гуйх үед 45 градус хүртэл, удаан бөхийж ёслол үйлдэнэ.

No comments:

Post a Comment