Sunday, October 25, 2009

1980........

оноос хойших үеийг "Онцлогоос нийтлэг үрүү шилжиж буй үе " гэж Аоки дүгнэжээ. Япон орон эдийн засгийн хувьд дэлхийд хоёрт орох их гүрэн болсон ч соёлын хувьд универсаль байж, япон соёлын үнэт зүйлийн үзлүүд нь барууны ардчилал шиг нийтлэг байж чадах уу гэсэн асуулт тавьжээ. Аоки үзэхдээ япончууд ийм соёлыг бүтээж чадахгүй бөгөөд өөрсдийн соёлоо гадныханд тулгах бус харин зөв хэмжээнд олон улсжуулах хэрэгтэй гэжээ.

No comments:

Post a Comment