Sunday, October 25, 2009

Загасны орд

Шинэ он гайхалтай мэдээнүүдээр дүүрэн. Бүх салбаруудаас сонирхол татам саналууд ирэх бөгөөд тайван судалж байж шийлвэрээ гаргахыг зөвлөж байна. Ганц бие загасны ордныхон ирэх жилдээ давтагдашгүй мэдрэмжүүдийг амталж эхэлнэ. Харамсалтай нь заяаны ханиа сонгох арай болоогүй буюу ирэх жилд чухал харилцаа үүсгэхэд тохиромжгүй юм. Эрүүл мэнддээ анхаар.

No comments:

Post a Comment