Sunday, October 25, 2009

Хүн хэд наслах боломжтой вэ?

Хүний эрүүл мэнд гэдэг бол хувь хүний үнэт зүйл бөгөөд түүнийгээ хэрхэн авч явах нь тухайн хүний эрүүл мэндийн мэдлэг, амьдралын дадал, зан төлвөөс ихээхэн шалтгаалдаг. Хүний хөгшрөлтөд удамшлын байдал 20-25%, атьдралын дадал, хэв маяг 50-55%, хүрээлэх орчин 20-25%, анагаах ухаан 10-15%, нөлөөлдөг гэсэн судалгаа байдаг.

No comments:

Post a Comment