Wednesday, November 11, 2009

sculptured form цэмцэр этгээд засалт

sculptured form цэмцэр этгээд засалт

sculptured form  нь хэвийн засалтуудаас ялгарах өвөрмөц онцлог чанартай.Энэхүү засалтанд хамгийн гол нь богино үсний засалт жижиг бие галбир тохиромжтой гэдэг.

No comments:

Post a Comment