Wednesday, September 23, 2009

Хэл

Хэл бол хүмүүсийн харилцааны чухал хэрэглүүр бөгөөд түүнийг улс орон бүрд өөр өөрийнхөөр ашигладаг. Англичууд өөрийн хэлний онцлогийг сайн мэдэрч,давуу талыг үргэлж ашигладаг. Харин Испаничууд болон Италичууд хэлээ хөгжмийн аятай адилтгах дуртайгаас яруу тод ярихыг эрмэлздэг. Америк хэл бол яруу сайхан, сонсголонтой,дасаж дадахад хялбар хэл юм. Австрали хэл нь хэл зүйн хувьд маш сонирхолтой агуу хэл юм. Яагаад гэвэл тэрээр эртний 200 жилийн түүхтэй. Хэлгүйгээр дэлхий ертөнцийг танихын аргагүй.

No comments:

Post a Comment