Wednesday, November 4, 2009

Эссэний уралдаан зарлаж байна.

Миний мэргэжил миний амьдралд

Эссэний уралдаан зарлаж байна.


(Нийт 1-дүгээр курсын оюутнуудын дунд зарлаж байна)

Зорилго:

Өөрийн сонгосон мэргэжлээ хэрхэн зөв ирээдүйн амьдралтайгаа холбох тухай,мэргэжлийнхээ онцлог ба давуу талыг ашиглан хэрхэн амжилтанд хүрэх,хувь хүний сурах эрмэлзэлийг нэмэгдүүлэхэд оршино.Тавирдах шаардлага:

  • Эссэний сэдэвтэй утга агуулга нийцэхүйц 500 доошгүй үгтэй байх
  • А4 цаасан дээр Ариал дээр (12) шивсэн байх

Хугацаа:

2009.11.02-2009.11. 08 хүртэл Эдийн засгийн тэнхим (504) багш Пүрэвдорж хүлээн авна.Шагнал:

1,2,3-р байрыг шалгаруулж идэвх оролцоог харгалзан дүнгээр урамшуулна

Эдийн засгийн тэнхим

No comments:

Post a Comment