Thursday, December 3, 2009

2009 оны 4 дүгээр улирлаас......

2010 оны 4 дүгээр улиралд бодит дотоодын нийт бүтээгдэхүүн 1.75%-аар өсөх төсөөлөлтэй байгаа ба 2009 оны хүлээгдэж буй гүйцэтгэлээр инфляци 1%, 2010 онд 2% байна гэсэн төсөөлөлтэй байна. Өндөр хөгжилтэй Япон, Герман зэрэг орнуудын эдийн засаг энэ оны хоёрдугаар улирлаас эхлэн өсч эхэлсэн байна. Дэлхийн хамгийн том эдийн засаг болох АНУ-ын эдийг засаг ч гуравдугаар улирлаас эхлэн өсч эхэлжээ.

No comments:

Post a Comment