Thursday, December 3, 2009

1924 оны дунд үед ...

хоёр хөршийг төлөөлөх албан тушаалтнуудын үзэглэсэн албан баримтад ”... гадаад Монголыг Хятадын салшгүй нэг хэсэг гэдгийг ЗХУ хүлээн зөвшөөрч байна. Иймээс Хятадын дотоод асуудал буюу Суверенитедийг хүндэтгэн үзэх болно. ..” гэсэн байдаг. Үүнээс хойш Монголчуудын тухай иймэрхүү баримт бичиг үйлдэгдэж гарын үсэг зуралцсан нь цөөнгүй. Гэвч хэн нэгний хэлснээр, аль нэг улсын шийдвэрээр Монгол улс орших уу эс орших уу гэдгээ шийдүүлдэггүй хорвоо учир өнөөдөр бид туурга тусгаар Монгол улс гээд явж байгаа билээ. Ерөөс 1911 оноос хойш гарсан алдаа оноог бүхэлд нь авч үзэхдээ тусгаар тогтнолоо хамгаалж, улс орноо хөгжүүлэх, бие даан хүчирхэгжиж тогтворжих үйл явц хэмээн ойлговол зохистой мэт санагдана. Хөрш улсуудаар Монгол хүн биш эсэхээ заалгах алба байхгүй.

No comments:

Post a Comment