Thursday, December 3, 2009

2010 онд хөгжиж буй....

Орнуудын бодит дотоодын нийт бүтээгдэхүүний өсөлт 5%-тай байх төлөвтэй ба энэхүү өсөлтөд гол нөлөөлж байгаа орнууд нь Хятад, Энэтхэг болон бусад хөгжиж буй орнууд юм. Хятад улсын үйлдвэрлэлийн өсөлт сүүлийн 19 сарын хугацааны хамгийн өндөр төвшинд 10 дугаар сард хүрсэн бөгөөд энэ нь дэлхийн 3 дахь том эдийн засаг хямралыг даван туулсанг харуулж байгаа юм. Түүнчлэн, Хятад улсын одоогийн өсөлт нь энэ чигээрээ үргэлжилж, Бээжингийн юүанийг олон улсын мөнгөн тэмдэгт болгох гэсэн чармайлт.

No comments:

Post a Comment