Thursday, December 3, 2009

1911 онд тунхагласан....

улс хүүхдийн тоглоом биш байсан нь лавтай, энэ л өдөр Монголчуудын хувьд хамгийн чухал шийдвэр гарсан байдаг. Хэрэв 1924 онд тусгаар тогтносон гэж үзвэл Монголчууд Манж улсын дарлалыг түлхэн унагасан түүхийг бүхэлд нь булшилж хятад эрдэмтдийн ярьдгаар Монголчууд нь хятадын нэг аймаг, муж байжээ гэдгийг дэлхий дахинд батлах болно. 1924 онд тусгаар тогтносон гэх боловч түүнээс хойш хоёр хөршийн Монгол улсын тусгаар тогтнолд халдаж, заналхийлж, үгүйсгэсэн тохиолдлууд хангалттай гарч байсан, одоо ч тодорхой хэмжээгээр гарсаар байгаа. 1911-1924 онд болсон үйл явдалууд дээрхи байдалтай яг адилхан жишээ юм. Хэдэн зуун жилийн турш харилцан үгүйсгэсээр ирсэн энэ ард түмнүүд цаашдаа ч ийм байдлаар оршин тогтнох болно.

No comments:

Post a Comment