Thursday, December 10, 2009

Хотын агаарын бохидлыг бууруулах цогц бодлого боловсруулна

Нийслэлийн Засаг даргын орлогч Д.Ганболд Японы олон улсын “Жайка” байгууллагатай Улаанбаатар хотын агаарын бо­хирдлыг бууруулах чиглэлээр  хамт­ран ажиллах гэрээнд өчиг­дөр гарын үсэг зурсан байна. Хүн амын талаас илүү хувь нь амь­дарч байгаа Улаанбаатар хот агаарын бохирдлын хэм­жээгээрээ дэлхийд дээгүүрт бичигд­дэг. Нийслэлээс иргэдийн шилжилт хөдөлгөөнийг зохи­цуулах, орон сууцжуулах түлшний бүт­цийг өөрчлөх, стандартаас өндөр хэм­жээнд утаа ялгаруулж байгаа тээв­рийн хэрэгслийг замын хө­дөлгөөнд оролцуулахгүй байх зэргээр ажиллаж байна. Гадны турш­лагаас харахад агаарын бохирдлоос салахад доод тал нь 5-10 жил шаардагддаг аж.

No comments:

Post a Comment