Wednesday, November 25, 2009

азтай хүн

Хэрэв та өнөөдөр ямар ч өвчингүй сэрсэн бол 7 хоногийн цаадахыг харж чадахгүй байгаа 1 сая хүнээс азтай.
Аюул доромжлол , өлсөглөн, зовлон амсаагүй бөгөөд танай улсад дайн болоогүй айх айдасгүй амьдарч байгаа бол та дэлхий 5 сая хүнээс азтай, Хөргөгчиндөө идэх юмтай, мөрөндөө тохох хувцастай, толгой хорогдох гэртэй бол та энэ дэлхий хүн амын 75хувиас илүү баян хүн юм. Ээж аав чинь эсэн мэнд байгаа бол та энэ дэлхий хамгийн азтай.

No comments:

Post a Comment