Thursday, October 22, 2009

Үүнд........

Нэг нь "Хамт олныг чухалчлах коллективизм " нөгөөх нь " Америк, Европын соёл нь нүгэл наминчлахаас үүдэлтэй байхад Япон соёл нь ичихээс үүдсэн соёл буюу ичих соёл мөн " гэж дүгнэсэн санаа юм.Японы ичих соёл нь олны өмнө баригдахгүй л бол муу үйлийг тэр болгон хорьдоггүй гэж тэр үзжээ.Япончууд хүмүүст талархлаа олонтаа илэрхийлж, уучлал байн байн гуйдгийг ичих соёлоор тайлбарлаж болох мэт санагдаж байгаа юм.

No comments:

Post a Comment