Thursday, October 22, 2009

тоног төхөөрөмж

. ДНБ= C+I+G+ C--- Хувийн хэрэглээний зардал • Удаан эдэлгээтэй бараа үйлчилгээний зардал • Өдөр тутмын өргөн хэрэгцээний барааны зардал (талх сүү г.м) I Хөрөнгө оруулалтын• Бүх төрлийн үйлчилгээний зардал зэрэг багтана. ба үйлдвэр аж ахуйн газрын хэрэглээний зардал Ө.х пүүсийн хэрэглээний зардал Шинээр Үйлдвэрлэсэн тоног төхөөрөмжүүдийг худалдаж авах зардал  Түүний эд нөөцийг хадгалахбарилга байгууламж барих зардал хамгаалахтай холбогдон гаран зардал г.м G-Засгийн газрын хэрэглээний зардал

No comments:

Post a Comment