Thursday, October 22, 2009

найдвартай баталгаатай болох

Мөнгө нь бүх төрлийн бүтээгдэхүүн үйлчилгээтэй солигдох чадвартай буюу мөнгөөр ямарч бараа үйлчилгээг худалдан авдаг учир түүнийг хуримтлал болгон хадгалдаг байна. Мөнгөнд тавигдах техникийн шаардлага. Мөнгө хуваагдах шинж чанартай байх Аль болон удаан хугацаанд Мөнгө найдвартай баталгаатай болох хадгалж болдог Хуурамчаар үйлдэх боломжгүй байх Хэн бүхэнд таних боломжтой байх Нууцлалын зэрэглэл өндөртэй байх Бараа таваар болон санхүүгийн активуудаа баталгаажсан байх.

No comments:

Post a Comment