Thursday, October 22, 2009

Төлбөр

ё Ө.х мөнгө нь байнга үнэ цэнэтэй худалдан Бүтээгдэхүүн үйлчилгээг борлуулсаны дараа авах чадвартай байдаг. Төлбөрийн эзэндээ ирээдүйд бараа олж авах боломж олгодог учир. хэрэгслийн үүрэг гйүцэтгэх чадвартай байх. Мөнгө нь ирээдүйд хөрвөх чадвартай байх учир (санхүүгийн бусад активуудаас хөрвөх чадвар хамгийн сайтай нь) Инфляцийн түшин өндөр байгаа үед мөнгө хуримтлалх хэрэгслийн үүрэг гүйцэтгэхдээ ашиг багатай байж болно

1 comment:

  1. гарчигаа ойлгомжтой бичээчээ.

    ReplyDelete