Thursday, October 22, 2009

Дүрст кодууд

Ой тогтоолт сайжруулах урлагт дүрст код гэсэн ойлголт өргөн хэрэглэгддэг. Энэ нь байнга давтагддаг мэдээллийг ямар нэгэн дүрс болгон хувиргасан элемент юм. Жишээлбэл, тоо, гараг, сар, хүний нэр гэх мэтийн зүйлс байж болно.12-р сарыг оргилуун дарсаар төсөөлөн бодох боломжтойг та зөвшөөрөх байх. Дүрст код ямар ач холбогдолтой вэ? Байнга давтагддаг дээрхи хэлбэрийн мэдээллийг их хэмжээгээр нь цээжлэх маш хэцүү бөгөөд цээжилсэн ч гэсэн заавал хоорондоо холилдож андуурагддагийг уншигч та хүлээн зөвшөөрөх байх. Харин дүрс хэлбэрт оруулбал цээжлэхэд хамаагүй амар болно. Тэгээд ч дүрсүүдийг амархан өөрчлөн баяжуулж болдог.

No comments:

Post a Comment