Saturday, December 5, 2009

Малыг хамгийн олон янзаар нэрлэдэг орон

Монголчуудын мал аж ахуйн тухай мэдлэг өргөн, нэр томъёо нь хамгийн баян билээ. Зөвхөн малыг нас, шүдээр нь тодорхойлдог нэр 150 хүрч байна. Малын эртний нэр гэхэд монгол хэлэнд 400 гаруй юм. Малын гадаад төрх байдлыг тодорхойлох нэр хэдэн зууд хүрдэг бөгөөд адуу гэхэд 300 нэр томьёо байдаг ажээ.

No comments:

Post a Comment