Friday, November 27, 2009

Чи ямар темпераменттай вэ ?

Асуултуудын 15-аас дээш асуултанд тийм гэж хариулсан бол та өөрийнхөө зан характерийг олж чадна.
Доорхи асуултын 16-20 нь "+" бол та тэр темпераментад харъяалагдана
Холерик
1. Тогтворгүй байна хөдлөж гар хурууг орoлддог.
2. Омогтой огцом ууртай.
3. Тэвчээргүй биеэ барьж чаддаггүй.
4. Шийдэмгий санаачлагатай.
5. Зөрүүд
6. Mаргаанд цэцэн дийлэх гэж оролддог
7. Yе үе гэнэтийн үсрэнгүй байдлаар түргэн ажилладаг
8. Ний нуугүй шулуун шударга
9. Аз турших дуртай
10. Өсөрхөж уурлах нь олон
11. Сэтгэлийн хөдөлгөөнтөй, хэл яриа огцом түргэн
12. Хэрүүлч зодоонч
13. Бусдын дутагдлыг тэвчиж чаддаггүй.
14. Түрэмгий дээрэнгүй захирангуй
15. Гар нүүрний хөдөлгөөн их
16. Түргэн бодож шийддэг
17. Шинэ зүйлд удаан дасдаг
18. Зорилгодоо тууштай хүрдэг
19. Алхаа гишгээ огцом түргэн
20. Ааш зан түргэн хувьсаж өөрчлөгддөг.

Сангвиник
1. Хөгжилтэй баяр баясгалантай, чанга хөхөрдөг
2. Эрч хүчтэй ажилсаг
3. Эхлэснээ дуусгахгүй орхих нь элбэг
4.Өөрийгөө хэт үнэлдэг
5. Аливааг түргэн ойлгож тусгаж авдаг
6. Сониуч тогтвортой.
7. Аливаад зовж шаналах нь бага
8. Ямар ч нөхцөлд амархан дасаж зохицдог
9. Шинэлэг ажилд дуртай
10. Сонирхолгүй юмнаасаа амархан хөндийрч холддог
11. Нэг ажлаас нөгөөд амархан шилжиж зохицдог
12. Зохион байгуулах дуртай
13. Нийтэч , уриалгахан, нэрлэхэж эмээдэггүй
14. Тэсвэртэй тууштай, ажиллах чадвар сайн
15. Нүүр гарын хөдлөгөөн оролцуулан түргэн чанга ярьдаг
16. Биеэ барьж эзэмдэхдээ сайн
17. Цовоо сэргэлэн ааш зантай
18. Түргэн унтаж амархан сэрдэг
19. Эмх цэгц муу, Юмыг яарч шийддэг
20.Заримдаа өнгөц хийсвэр шийддэг

Флегматик
1. Эмх журамтай , Нямбай
2. Аливаад ул суурьтай ханддаг
3. Болгоомж бодлготой
4. Хүлээцтэй
5. Хоосон чалчих дургүй , Yг дуу цөөтөй
6. Сэтгэлийн хөдлөгөөн бага, Хэл яриа жигд тогтуун
7. Нүүр гарын хөдлөгөөн бага
8. Удаан ойлгож сайн тогтоодог.
9. Эхлэснээ гүйцээдэг
10. Хүч чадлаа дэмий үрдэггүй
11. Хэвшсэн дэг журмаа хатуу мөрддөг
12. Сэтгэлийн хөдлөгөөнөө барьж чаддаг
13. Сайшаал шүүмжлэлд эмзэг
14. Өөрийгөө дооглох шоолохыг тоодоггүй
15. Сонирхол харьцаа тогтвортой
16. Нэг үйлээс нөгөөд шилжихдээ удаан
17. Хүн бүртэй жигд харьцдаг
18. Шинэ нөхцөлд дасч зохицохдоо бэрхшээдэг
19. Зовлон өвчинд тэвчээртэй
20. Уур уцааргүй

Меланхолик
1. Бүрэг ичимхий
2. Шинэ нөхцөлд сандарч тэвддэг
3. Танихгүй хүнээс бишүүрхэж бэрхшээдэг
4. Хүчиндээ итгэхгүй бэрхшээдэг
5. Ганцаардыг амархан давдаг
6. Амжилтгүй зүйлд амархан гутарч, Сэтгэлээр унадаг
7. Бодлогоширч гиеүүрхэх дуртай
8. Амархан ядардаг
9. Хэл яриа сул зөөлөн
10. Ярьж буй хүнийхээ зан төлөвт зохицдог
11. Өрөвч эмзэг уян сэтгэлтэй
12. Сайшаал шүүмжлжлд мэдрэмтгий
13. өөртөө болон бусдад өндөр шаардлага тавьдаг
14. Хардаж сэрдэх талтай
15. Өвчин зовлонд эмзэг
16. Хэт гомдомтгой
17. Бодол саналаа бусадтай хуваалцдаггүй, нийтэч биш
18. Идэвхи санаачилга багатай
19. Дуулгавартай хүлцэнгүй
20. Бусдаар туслуулж өрөвдүүлэх дуртай.

No comments:

Post a Comment