Friday, November 27, 2009

Араб тоон тэмдгэлгээний тайлбар

Арабчууд цифр бол өөрийн дүрсийн үүсгэсэн өнцөг буюу булангаар өөрийн хэдийн тоо вэ гэсэн утгаа илэрхийлдэг гэж үздэг юм байна. Тиймээс тэдний өөрсдийн бодолоо тайлбарласан цифрүүдийн утга учирыг зурагаар сонирхуулъя. Энэ магадгүй тэдний зөв ч байж болох юм.


No comments:

Post a Comment