Tuesday, December 8, 2009

Ажлаа төлөвлөх оновчтой санаа


1-р нүдэнд: Хамгийн чухал ойрын хугацаанд хийж дуусгах зүйлүүд
2-р нүдэнд: Чухал боловч яаралтай биш ажил орно
3-р нүдэнд: Чухал биш ч яаратай хийх ажил орно
4-р нүдэнд: Ерөнхийдөө хийж дуусгах ёстой ажил орно /Хэзээ ч хийж болох гэхдээ л дуусгах ёстой ажил/

No comments:

Post a Comment