Tuesday, December 8, 2009

Бусдад уураа гаргах

Зарим ганц бие эмэгтэй бодит амьдралд бусдад уураа гаргах байдлыг аажмаар бий болгодог, даруй бусад хүн дуртай байхад тэр заавал дургүй, бусад хүн дургүй байхад тэр дуртай байж, бусдаас заавал илүү, өөр байхыг баримтлан, өөрийн дургүй, уйтгар бухимдал, хайр сэтгэлийн талаар алдсан зүйлээ бусдад нөмөргөх заншилтай байдаг.

Ажил хэрэгч сэтгэгүйтэй байдаг Олонх ганц бие эмэгтэйчүүд хайр сэтгэлийн талаар ялагдалд учирснаар сэтгэл санаагаа ажил үйлс дээрээ төвлөрүүлж чаддаг болохоор итгэл зоригтой, чадварлаг, хүчрийг дааж ажил үйлсдээ маш сайн амжилт олж чаддаг байна.

No comments:

Post a Comment