Tuesday, December 8, 2009

Майкл Жексоны хамгийн хамгийн үнэт зүйлс


Энэ хүн үнэхээр агуу хүн байсан. Тэр ч утгаараа түүний эдэлж хэрэглэж байсан зүйлүүд гайхалтай бас нилээдгүй үнэ өртөгтөй харагдаж байна.

No comments:

Post a Comment