Friday, December 4, 2009

Үнийн жагсаалт


Ажлын өдрүүдэд
Амралтын өдрүүдэд

Төрөл 
Том хүн

Нээлт
30%
Хүүхэд

Нээлт 30%
Том хүн

Нээлт
30%
Хүүхэд

Нээлт
30%
Лифт
Бүтэн өдөр

16,000
11,200
10,000
7,000
20,000
14,000
15,000
10,500
Хагас өдөр

11,000
7,700
8,000
5,600
15,000
10,500
10,000
7,000
1 удаа
3,000
2,100
2,000
1,000
5,000
3,500
3,000
2,100
Цана
Бүтэн өдөр

11,000
7,700
7,000
4,900
15,000
10,500
10,000
7,000
Хагас өдөр

8,000
5,600
5,000
3,500
10,000
7,000
8,000
5,600
Боард
Бүтэн өдөр

12,000
8,400
8,000
5,600
16,000
11,200
11,000
7,700
Хагас өдөр

9,000
6,300
6,000
4,200
11,000
7,700
9,000
6,300
Чарга
3 цаг
8,000
5,600
8,000
5,600
10,000
7,000
8,000
5,600
Цанын хувцас
Бүтэн өдөр

9,000
6,300
7,000
4,900
9,000
6,300
7,000
4,900
Хагас өдөр

6,000
4,200
4,000
2,800
6,000
4,200
4,000
2,800
  • Хүүхэд: 5-12 наснаас доош
  • Том хүн: 13 наснаас дээш
  • Лифт: Урсдаг лифт, Чирдэг лифт, Дүүжин лифт
  • Бүтэн өдөр: 8 цаг /09.00~17.00 /
  • Хагас өдөр: 4 цаг /09.00~13.00, 13.00~17.00, 18.00~22.00/


 Цанын сургуулийн нээлтийн тусгай хямдралтай үнэ
/2009.11.25-2009.12.25 /Том хүн 
Нээлт/30%/
Хүүхэд 
Нээлт/30%/

1:1
Цана / Боард
4 цаг

104,000
72,800 73,000 51,100
Бүх лифтээр үйлчлүүлэх үнэ багтана.

2 цаг

80,000
56,000 56,000 39,200
1:2
4 цаг

74,000
51,800 52,000  36,400
2 цаг

58,000
 40,600
40,500  28,350
1:3
4 цаг

58,000
 40,600

40,500
 28,350
2 цаг

42,000
 29,400

29,500
 20,650
1:5
4 цаг
20,000
14,000
15,000
10,500
2 цаг
15,000
10,500
10,000
7,000
1:6

Боард

2 цаг
20,000
14,000
14,000
9,800
Урсдаг лифтээр үйлчлүүлэх үнэ багтана.
1:10  Цана 2 цаг 10,000 7,000 7,000 4,900
  • Хүүхэд: 5-12 нас
  • Том хүн: 13 наснаас дээш
  • Лифт: Урсдаг лифт, Чирдэг лифт, Дүүжин лифт
  • 4 цаг /10.00~12.00, 14.00~16.00/
  • 2 цаг /10.00~12.00, 14.00~16.00, 19.00~21.00/

No comments:

Post a Comment