Friday, December 4, 2009

Шөнийн гулгалт

Монголд анх удаа зориулалтын гэрэлтүүлэг бүхий орчинд шөнийн гулгалтыг оройн 18.00 цагаас үдшийн 22.00 цаг хүртэл  явуулахаар боллоо.

No comments:

Post a Comment