Friday, December 4, 2009

Цунами давалгаа

Задгай тэнгист цунами бараг мэдэгддэггүй. Орой дээр нь гарсан хөлөг онгоц хэдхэн мөчийн дараа л бууж эхлэхээр давалгаа үүсдэг. Иймэрхүү давалгаа бараг мэдэгдэхгүй бөгөөд өндөр нь 1, 2м-ээс хэтрэхгүй. Харин эрэг хавийн газар бол өөр хэрэг. Асар их ус агуулсан цунами гүехэн устай хэсэгт хүрээд 30, 40-м-ийн өндөртэй болдог ба нарийхан булангуудад заримдаа хэдэн зуун метр болж эрэг дээр байсан бүгдийг хэдэн километрийн гүн рүү шиддэг.

No comments:

Post a Comment