Saturday, April 3, 2010

Keyboard–г ашиглаж сурья

Ctrl, windows түлхүүрийг ашиглах

MS Word

Ctrl+[ сонгосон үг, өгүүлбэрийн хэмжээг бууруулна ( MS Word , MS Power point)
Ctrl+] сонгосон үг, өгүүлбэрийн хэмжээг ихэсгэнэ.
Ctrl+P принтлэх команд
Ctrl+A бүх зүйлсийг сонгоно
Ctrl+B сонгосон үг, өгүүлбэрийг Bold болгоно.
Ctrl+W хуудсыг хаана

Сtrl+Z Undo буюу хийсэн үйлдэлийг буцаана
Ctrl+C хуулах буюу copy
Ctrl+V хуулбарласан зүйлийг хуулах буюу paste
Ctrl+S хадгалах
Ctrl+I сонгосон үг, өгүүлбэрийг Italic хэлбэрт оруулна
Ctrl+U сонгосон мөр, үгийг доогуур зураас татна.
Ctrl+баруун, зүүн сумнууд дараагийн, өмнөх үгний өмнө очих

Ctrl+N шинэ хуудас нээх
Ctrl+O сүүлд хадгалсан документийг нээх
Ctrl+Y сүүлд хийсэн үйлдэлийг дахин хийнэ
Ctrl+End документийг төгсгөлд очино
Ctrl+home документийн эхэнд очино

Excel

Ctrl+9 эгнээг нуух
Ctrl+сумнууд эгнээг хурдан алгасах
Ctrl+- арилгах буюу delete үйлдлийг эхлүүлнэ
Ctrl+0 багана, мөрийг нууна

Бусад

Ctrl+Tab ажиллаж байсан өмнөх нүүрийг харуулна
Alt+Tab Alt дарж байхдаа Tab г дар. Таны ажиллаж буй нүүрнүүдийн сонголтууд гарч ирнэ.

Windows
Windows Start ыг эхлүүлнэ
Windows+F хайлт хийх нүүр гарч ирнэ
Windows+M бүх нүүрийг хураана
Windows+Tab товчлуурнууд идэвхжинэ
Windows+R Run командыг ажиллуулна
Windows+Break системийн мэдээллийг харуулна
Windows+D шууд Desktop ыг гаргана

No comments:

Post a Comment