Saturday, April 3, 2010

Улаан буудайны дэлхийн зах зээл


Олон улсын үр тарианы зөвлөлийн үзэж буйгаар, улаан буудайны дэлхийн үйлдвэрлэл 2009 онд 674 сая тонноор багассан байна. Ялангуяа Европын холбооны орнуудад болон Өмнөд Америкт үйлдвэрлэл нэлээд буурчээ.
Улаан буудайны дэлхийн зах зээл
Олон улсын үр тарианы зөвлөлийн үзэж буйгаар, улаан буудайны дэлхийн үйлдвэрлэл 2009 онд 674 сая тонноор багассан байна. Ялангуяа Европын холбооны орнуудад болон Өмнөд Америкт үйлдвэрлэл нэлээд буурчээ.

Харин Ойрхи Дорнод болон зарим Африкийн улс оронд улаан буудайны үйлдвэрлэл өсөлттэй байсан байна. Өнгөрсөн онд улаан буудайны дэлхийн томоохон нийлүүлэгч нь Хятад улс байв.
Улаан буудайны дэлхийн хэрэглээ 2009-2010 онд 642 сая тоннд хүрнэ гэж тооцоолж байна.

Үүнээс 452 сая нь хүнсний зориулалтанд, 102.6 сая нь тэжээлд, харин 18.2 сая нь аж үйлдвэрт хэрэглэхээр байна. Тэгвэл энэ үр тарианы дэлхийн худалдаа 2009/2010 онд 118.7 сая тонн байх аж. Улаан буудайны томоохон экспортлогчоор АНУ /23.5 саятн/, ОХУ/19.0сая/, ЕХ /18.5 сая/, Канад /18.2 сая/, Австрали /14.3 сая/ орж байна. Харин улаан буудайны үйлдвэрлэлийн хувьд энэ онд 3 орчим хувиар доошилж, 653 сая тоннд хүрнэ гэж олон улсын шинжээчид үзсэн байна.
Харин Ойрхи Дорнод болон зарим Африкийн улс оронд улаан буудайны үйлдвэрлэл өсөлттэй байсан байна. Өнгөрсөн онд улаан буудайны дэлхийн томоохон нийлүүлэгч нь Хятад улс байв.
Улаан буудайны дэлхийн хэрэглээ 2009-2010 онд 642 сая тоннд хүрнэ гэж тооцоолж байна.

Үүнээс 452 сая нь хүнсний зориулалтанд, 102.6 сая нь тэжээлд, харин 18.2 сая нь аж үйлдвэрт хэрэглэхээр байна. Тэгвэл энэ үр тарианы дэлхийн худалдаа 2009/2010 онд 118.7 сая тонн байх аж. Улаан буудайны томоохон экспортлогчоор АНУ /23.5 саятн/, ОХУ/19.0сая/, ЕХ /18.5 сая/, Канад /18.2 сая/, Австрали /14.3 сая/ орж байна. Харин улаан буудайны үйлдвэрлэлийн хувьд энэ онд 3 орчим хувиар доошилж, 653 сая тоннд хүрнэ гэж олон улсын шинжээчид үзсэн байна.Олон улсын үр тарианы зөвлөлийн үзэж буйгаар, улаан буудайны дэлхийн үйлдвэрлэл 2009 онд 674 сая тонноор багассан байна. Ялангуяа Европын холбооны орнуудад болон Өмнөд Америкт үйлдвэрлэл нэлээд буурчээ.

Харин Ойрхи Дорнод болон зарим Африкийн улс оронд улаан буудайны үйлдвэрлэл өсөлттэй байсан байна. Өнгөрсөн онд улаан буудайны дэлхийн томоохон нийлүүлэгч нь Хятад улс байв.
Улаан буудайны дэлхийн хэрэглээ 2009-2010 онд 642 сая тоннд хүрнэ гэж тооцоолж байна.

Үүнээс 452 сая нь хүнсний зориулалтанд, 102.6 сая нь тэжээлд, харин 18.2 сая нь аж үйлдвэрт хэрэглэхээр байна. Тэгвэл энэ үр тарианы дэлхийн худалдаа 2009/2010 онд 118.7 сая тонн байх аж. Улаан буудайны томоохон экспортлогчоор АНУ /23.5 саятн/, ОХУ/19.0сая/, ЕХ /18.5 сая/, Канад /18.2 сая/, Австрали /14.3 сая/ орж байна. Харин улаан буудайны үйлдвэрлэлийн хувьд энэ онд 3 орчим хувиар доошилж, 653 сая тоннд хүрнэ гэж олон улсын шинжээчид үзсэн байна.

No comments:

Post a Comment