Saturday, April 3, 2010

Команд штабын сургуулийн бэлтгэлийг шалгав

iregnii.jpg“Газар хөдлөлтийн гамшгийн үед нийслэлийн гамшгаас хамгаалах албадын харилцан ажиллагаа” сэдэвт команд штабын сургууль 4 дүгээр сарын 2-нд болно. Нийслэлийн бүх мэргэжлийн албадыг хамруулсан энэхүү сургуулийн бэлтгэлтэй өнөөдөр Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Нийслэлийн Онцгой комиссын дарга Г.Мөнхбаяр танилцлаа. Үзүүлэх сургуулилтад мэргэжлийн албадын 300 орчим хүн, 53 машин техник оролцож, хүний амь нас аврах 8 төрлийн ажиллагааг үзүүлсэн байна.

Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар, Онцгой байдлын ерөнхий газар хамтран зохион байгуулах команд штабын сургууль нь нийслэлийн Онцгой комисс, Гамшгаас хамгаалах албадын удирдлага, мэргэжлийн ангиудтай сургалт явуулах, болзошгүй гамшгаас урьдчилан сэргийлэх, гамшгийн эрсдэл эмзэг байдлыг бууруулах, хүч хэрэгслийн бэлэн байдлыг хангах, аврах, хойшлуулшгүй сэргээн босгох үеийн харилцан ажиллагааг сайжруулах гол зорилготой юм.

No comments:

Post a Comment