Saturday, April 3, 2010

Инфляциас хэрхэн мөнгөө хамгаалах вэ?

toiletИнфляци гэдэг зүйл хүний хөрөнгийг хормын төдий өөрчилөх чадвартай зүйл. Инфляци бизнес эрхлэгчийн оролцоогүйгээр бий болох нь элбэг тул байнгын сонор сэрэмжтэй байж, байнга мөнгөө хэрхэн хадгалж хамгаалах талаар төлөвлөгөөтэй байх ёстой байдаг.

1. Инфляциас хамгаалсан хадгаламжинд мөнгөө хадгалуулж болно. Гэхдээ инфляци бий болно гэдэг нь батлагдсан үед энэ үйлдэлийг хийх нь зөв байдаг юм байна. Учир нь ийм төрлийн хадгаламжийн хүү нь маш бага байдаг. Жишээ нь та 5%-н хүүтэй хадгалуулсан ба тэр үеийн инфляци 2.5% байх юм бол та ердөө 2.5 %-н хүү авна гэсэн үг юм. Хэдий үр нөлөө нь бага боловч таны мөнгөний үнэ цэнийг хадгалж чадах болно.

2. Бараанд хөрөнгө оруулж болно. Учир нь инфляци явагдах үед барааны үнэ өөрөө дагаад нэмэгдэж байдаг шүү дээ. Гэхдээ шууд бараанд хөрөнгө оруулах нь аюултай байж болох талтай. Тиймээс хөрөнгө оруулалтын эрсдлийг тараан байршуулдаг олон хамтын сан, байгууллагууд байдаг учир хөрөнгө оруулалт хийж болох юм.

3. Үл хөдлөх хөрөнгөнд хөрөнгө оруулах. Үл хөдлөх хөрөнгө хөдлөшгүй л гэсэн үг. Инфляци үүсэх үед мөн үл хөдлөх хөрөнгийн үнэ дагаад өсөж байдаг. Харин ч та үл хөдлөх хөрөнгөнд хөрөнгө оруулалт хийсэн үед инфляци явагдах нь танд ашигтай байх болно шүү. Мөн үл хөдлөх хөрөнгөө та хүнд хөлслүүллээ гэхэд хөлсний төлбөр мөн бас дагаад өсөж байх болно.

4. Гадаад вальютад хөрөнгө оруул. Инфляци явагдах нь тодорхой болсон үед мөн хамгийн зөв үйлдэл бол гадаад вальютад хөрвүүлэх юм. Гэхдээ цор ганц вальютад хөрөнгө оруулж болохгүй. Харин олон вальютад хөрөнгө оруулах тусам мөн таны эрсдэл багасах болно. Ерөнхийдөө гадаад вальютад хөрөнгө оруулах нь �ргээд их хэмжээний ашиг авчирах нь элбэг байдаг байна.

5. Алт худалдан ав. Инфляциас байнга хамгаалагдах зүйл бол алт байдаг.

6. Хувьцаанд хөрөнгө оруул. Инфляци явагдах үед хувьцаанд хөрөнгө оруулах нь маш зальтай арга гэж болно. Учир нь хувьцааны үнэ үнэ цэнээ алдана гэж бараг байхгүй.


но.

No comments:

Post a Comment