Tuesday, December 15, 2009

Ажилгүйдэл, ядуурал2

Тэгвэл ядуурлын талаар хийсэн судалгаагаар манай улсын нийт хүн амын 32.2 хувь нь амьжиргааны баталгаажих төвшингөөс доогуур амьдарч байгаа аж. Төвлөрсөн суурин газарт зургаан хүний нэг нь ажилгүй, улсын хэмжээнд ядуу амьдралтай 10 хүний нэг нь ажилгүй байна гэсэн судалгаа ч бий. Эл судалгаагаар ажилтай хэрнээ ядуу гэр бүлийн тоо ч цөөнгүй байдаг гэдгийг мэдэж болно. Гэхдээ “ажил хийвэл ам тосдоно” гэдэгчлэн хөдөлмөрлөж, цалин авч байж амьжиргаагаа залгуулна шүү дээ. Ийм өөдрөг бодлоор ажилтай ядуус сэтгэлээ зогоож буй.

No comments:

Post a Comment