Tuesday, December 15, 2009

Ажилгүйдэл, ядуурал

Өнөөдөр улсын хэмжээнд 32058 ажилгүй хүн бүртгэлтэй байна.

Тэдний 18394 нь эмэгтэй, 11025 нь 25-34 насныхан. Нэг үгээр ид хийж бүтээх насныхан ажил хийхгүй гар хумхин сууж байна. Ажил хийдэггүй шалтгаан нь ихэнхдээ “нас, хүйс заагаад байна”, “олдохгүй байна”, олдлоо ч цалин бага” гэх. Угтаа олонхи нь ажил хийх хүсэлгүй байдаг. Улсын хэмжээнд ажил хайж бүртгүүлдэггүй, хөдөлмөр эрхлэлтийн албадад ханддаггүй, ажил хийх ямар ч хүсэл сонирхолгүй залуус бараг 10 мянгад дөхөж очих юм билээ. Тэдний хувьд гудамж “метрлэж” явах нь амар хялбар бололтой.

No comments:

Post a Comment