Tuesday, December 15, 2009

Ажилгүйдэл, ядуурал3

Тэр дундаа жил болгон цалин хөлс нь хорь, гучин хувиар нэмэгддэг төрийн албан хаагчидтай барьцалдах эрхгүй хувийн хэвшилд ажиллагсад. Ажилтай хэрнээ ядуу амьдарч, баталгаажих төвшингөөс доогуур орлоготой өрхийн тоонд багтаж яваа эдгээр хүмүүст уг нь төрийн дэмжлэг тун ч хэрэгтэй байгаа. Тэд арай ч нэн ядуугийн эгнээ рүү орчихгүй шиг өдөр хоногийг өнгөрөөхдөө “би ажил төрөлтэй хүн” гэж өөрийгөө тайвшруулдаг.

Харин ажилгүй хүмүүс ядууралд нэрвэгдэж, цаашлаад архидан согтуурах, гэмт хэрэгт холбогдох нөхцөл хэдийнэ бүрджээ

No comments:

Post a Comment