Tuesday, December 15, 2009

Ажилгүйдэл, ядуурал5

Yүнийг нотлох өөр нэг тоо дурдая. Энэ оны эхний 11 сарын байдлаар гэмт хэрэгт 16187 хүн холбогдон шалгагдсаны 61 хувь нь ажилгүйчүүд байв. Гэмт хэргээр нь ангилж үзвэл, хүн амины хэргийн 66, хүчиндэх хэргийн 61.4, булаалтын 73.9, залилангийн 72.6 хувийг ажилгүйчүүд үйлджээ. Залилан, булаалтын хэргийг ажил төрөлгүй, тодорхой орлогогүй хүмүүс түлхүү үйлддэг нь дээрх баримтаас харагдаж байна. өөрсдөө ажил хийхгүй байж бусдын хөдөлмөрлөж олсон хэдэн төгрөгийг, эд хөрөнгийг булаах дээрэмдэх, залилан мэхэлж өөрийн болгох санаатай хүн олширсон гэсэн үг.

No comments:

Post a Comment