Wednesday, December 16, 2009

Хаалга хаа . . .
матай 6:6- Залбирахдаа дотоод өрөөндөө орж, хаалгаа хаагаад,
нууцаар оршигч Эцэгтээ залбир .

Америкт очсон нэгэн хүн утсаар ярихаар болжээ. Тэдний утасны бүхээг нь өөрийнх нь улсад байдгаас өөр байв. Орой харанхуй болж байсныг хэлэх үү, утасны номноос дугаар олох гэж нилээн сандрав. Хэдийгээр тэр таазанд чийдэн байсныг харсан ч яаж асаахыг нь мэдэхгүй байв. Ийн будилж байтал хажуугаар гарсан нэгэн хүн  “Хэрэв танд гэрэл хэрэгтэй бол хаалгаа хаагаач” гэж хэлэхийг сонсов. Тэр гайхангаа хаалгаа хаатал гэрэл асах нь тэр.
Яг үүн шиг бид залбирах чимээгүй газар очихдоо өөрсдийнхөө зав чөлөөгүй байгаа сэтгэлийнхээ хаалгыг хаах хэрэгтэй байдаг. Тэгээд Эцэгтээ сэтгэлээ нээх юм бол бид Түүний мэргэн ухааны гэрлийг олж харна.Есүс хүч чадал, удирдамж авахын тулд олон удаа тэнгэрлэг Эцэгтэйгээ хоёулхнаа хамт байдаг байсан.Өвчнийг эдгээж, Эзэний тухай ярьж, өдөржин завгүй байсан ч Эцэгтэйгээ заавал ярьдаг байв. Заримдаа ямар нэгэн шийдвэр гаргахаас өмнө гуйн залбирдаг байлаа. Бидэнд “Ямар нэгэн зүйлийг Түүний хүслийн дагуу гуйвал Тэр сонсоно” гэсэн итгэл байх хэрэгтэй.Гэвч гэрэл асаахын тулд хаалгаа хаах хэрэгтэй.
Бүгдийг хажуу тийш нь тавьж
Тантай хамт байхад туслаач
Залбирлынхаа нууц газар би
Тантай хамт байх болно

No comments:

Post a Comment