Wednesday, December 2, 2009

Усан спорт сургалтын төв

Товч танилцуулга:
• “1982.10.20 Хүүхэд залуучуудыг усанд сэлж сургах бассейн байгуулах зөвшөөрлийг МХЗЭ-ийн Төв Хороонд өгчээ. Энэ өдрийг Октябрийн хувьсгал ялсан өдрөөс дутуугүйгээр тогтоож авсан билээ” хэмээн эрдэмтэн доктор Л. Түдэв онцлон тэмдэглэсэн байдаг. Ням гариг сонин 1996.08.04 ¹31
Үнэн сонин 1987.01.01 ¹01
• Багш дасгалжуулагчдаа амжилттай бэлтгэснээр 1987.03.17-нд анхны хичээллэгчдээ хүлээн авч сургалт явуулснаас хойш 2005 оны 10 дугаар сарыг дуустал хугацаанд 75 мянга орчим хүнийг усанд сэлж сургасан байна.
• 1987-1997 онуудад Улаанбаатар хотын аваргын тэмцээн нийслэлийн хүүхэд залуучуудын усан бассейнд болжээ. 2004-2008 оны хийж хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны хөтөлбөр, төлөвлөгөө
• Нийслэлийн иргэдийг чөлөөт цагаа зөв боловсон өнгөрүүлэхэд дэмжлэг үзүүлж, тэднийг усан спортоор бие бялдрыг чийрэгжүүлэх үйл ажиллагааг эрчимжүүлэх.
Энэ оны зорилт: Нийслэлийн иргэдийг чөлөөт цагаа зөв боловсон өнгөрүүлэхэд дэмжлэг үзүүлж, тэднийг усан спортоор бие бялдрыг чиирэгжүүлэх үйл ажиллагааг эрчимжүүлэх

No comments:

Post a Comment