Wednesday, December 2, 2009

Хүн та гайхамшиг

Би ганцхан. Чи ч бас ганц. Энэ амьдрал мөнх биш. Эргэх орчлонд бид энэ бие, энэ сэтгэл, энэ мэдрэмжээрээ ганцхан удаа амьдарна. Алган дээр минь бороо дусалж байна. Ахин мэдэрсэн ч энэ агшин цорын ганц.
Би чамайг санаж байна... Бие минь оршиж, бодол үргэлжилсэн ч, энэ хором ганцхан.
Хайртай бүхэн минь ганцхан. Нар сар, од мичид, навч цэцэг, уул ус, ургамал амьтан, газар тэнгэр, салхи шуурга, цас бороо, цаг хугацаа ч цорын ганц. Ганцхан учраас хайрлаж, ганцхан учраас нандигнана...    

No comments:

Post a Comment