Wednesday, December 2, 2009

Мэдээ

12 сарын 7. Өнөөдөр танд томоохон гэрээ хэлэлцээрийн санал ирвэл зөвшөөр. Энэ нь танд ашигтай байх болно. Амжилтын гол үндэс нь таны ойр болоод холын хүрээлэл байх болно. Аливаа ажилд ер бусын, хэвшмэл бус аргаар хандсанаар өндөр амжилтад хүрнэ. Хувийн амьдралд харин амжилт эргэлзээтэй. Найз нөхөд чинь танд аз завшаан авчирна.

No comments:

Post a Comment