Wednesday, December 2, 2009

Далай ламын 16 сургааль

•    Нэр төртэй сайхан амьдар, Тэгвэл нас ахиж эргэж бодох цагт 2 дахь удаагаа амьдарсан мэт сэтгэл ханах болно
•    Өрийн мэдсэнээ бусадтай хуваалц . Энэ нь мөнхийн алдарыг олно гэдгийг сана
•    Өөрийгөө хүндлэх, бусдыг хүндлэх, өөрийнхөө бүх үйлдэлд эзэн болох гэсэн 3 зарчимыг мөрд

•    Хүссэн зүйлээ авч чадахгүй байна гэдэг заримдаа гайхамшигтай аз болдгийг сана
•    Их хайр, их ололт нь эрсдлийг дагуулж байдгыг сана
•    Аливааг алдсан ч хичээл сургуулийг бүү алд
•    Жижиг маргаанаас болж том нөхөрлөлөө бүү сүйтгэ
•    Алдаа хийснээ мэдсэн даруйдаа засах алхмыг хийж бай
•    Бусадтай нээлттэй бай, гэвч өөрийхөө үнэ цэнийг бүү алд
•    Чимээгүй байна гэдэг нь заримдаа хамгийн сайн хариулт гэдгийг сана
•    Гэр бүлийн дотрохи халуун дулаан уур амьсгал тань таны амьдралын тулгуур суурь мөн
•    Хайртай хүнтэйгээ маргалдаж зөрөх үед бүхнийг хайраар шийд
•    Газар дэлхийтэйгээ эелдэг харьц
•    Жилдээ нэг удаа өмнө нь очиж байгаагүй газар оч
•    Хамгийн сайн харилцаа гэдэг бол зөвхөн бие биенээ хайрласан хайр нь бие биенийхээ хэрэгцээнээс давж гарсан тэр тохиолдолд байдаг ганц зүйл гэдгийг сана
•    Юуг орхиж, юуг хаяж байж олж авснаар нь өөрийхөө амжилтыг дүгнэ

No comments:

Post a Comment