Wednesday, December 2, 2009

Хүний гоо сайхан

Хүн бүр сайхан явахын тулд үргэлж өөрийгөө анхаарах хэрэгтэй. Ялангуяа эмэгтэй хүн бол хаана ч явсан сайхан өө сэвгүй, үргэлж өнгөлөг гялалзсан явбал хүн бүрийн сэтгэлийг татаж чадна. Үс сайхан бол зүс сайхан гэдэг шүү дээ тиймээс үс гэдэг маань ямар их үр өгөөжийг өгч байна вэ? Сайхан харагдахын нууц бол хамгийн гол өөрөө өөрийгөө ахнаарах арчлах явдал юм.

No comments:

Post a Comment